[bằng lăng soi bóng] [hoa lá thi ca] [mưa rơi trên lá gồ]
TRÁI LOÒNG BOONG
... trong tròn ngoài méo

Lụt nguồn trôi trái bòn bon
Cha thác mẹ còn chịu cảnh mồ côi;
Mồ côi khổ lắm ai ơi
Đói cơm không ai biết lỡ trời không ai phân.
...
Trái loòng boong trong tròn ngoài méo
Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi
Em thương anh ít nói, ít cười
Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng!
(Ca Dao)
Tên Việt: bòn bon, loòng boong, nam trân
Tên Hoa: 蘭撒果(lan tản quả)
Tên Anh: langsat
Tên Pháp: longkong, lansium
Tên khoa học: Lansium domesticum Cor. [Aglaia domestica (Cor. ex. Jack) Pell., L. javanicum Roem.]
Họ: Xoan (Meliaceae)
© image Shunyam Nirav
Durian Palace
撒 tát, tản [sa3] 15(3/12), 6492 bộ thủ (手) 1. Tung ra, buông ra, tòe ra. Như tát thủ 撒手 buông tay. Ta quen đọc là chữ tản.

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".