[còn ao rau muống] [hoa lá thi ca] [bầu vừa rụng rốn]
Gió đưa...
GIÓ ĐẨY BÔNG TRANG
Gió đưa gió đẩy bông trang,
Bông búp về nàng, bông nở về anh...
(Ca dao)
Tên Việt: trang, đơn
Tên Hoa: 山丹(sơn đan), 龍船花(long thuyền hoa)
Tên Anh: ixora, jungle flame
Tên Pháp: fleurs d'ixora
Tên khoa học: Ixora sp.
Họ: Rubiaceae
© image Martinique iles aux fleurs
www.martinica.org
丹 [dan1] (đan) 20025 4E39 4(1/3), bộ chủ (丶) 1 : Ðan sa, tức là chu sa đời xưa dùng làm thuốc mùi, đều gọi tắt là "đan" 丹, như nói về sự vẽ thì gọi là "đan thanh" 丹青, nói về sự xét sửa lại sách vở gọi là "đan duyên" 丹鉛, đan hoàng 丹黄, v.v. 2 : Ðỏ, cung điện đời xưa đều chuộng sắc đỏ, cho nên gọi sân hè nhà vua là "đan trì" 丹墀, "đan bệ" 丹陛, "đan phi" 丹扉 cửa son (cửa nhà vua), ác đan 渥丹 phiết son dày v.v. Kinh Thi 詩經 nói nhan như ác đan 顏如渥丹 dáng mặt đỏ như thoa son. 3 : Tễ thuốc, nhà tu tiên dùng thuốc gì cũng có đan sa, cho nên gọi tễ thuốc là "đan" 丹. 4 : Tên nước. Nước Ðan Mạch 丹麥 (Denmark) ở phía tây bắc châu Âu, gọi tắt là nước Ðan. [Tự Điển Thiều Chửu Online & CEDICT]

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".