[đậu ngọn mù u] [hoa lá thi ca] [trái ô môi đen đắng]
em là
NGƯỜI DỆT TẦM GAI
...
Em là người dệt tầm gai...
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn
- những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...

Về đi anh,
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.
(Người Dệt Tầm Gai - Vi Thuỳ Linh)
(♫Dệt Tầm Gai - Ngọc Đại thơ Vi Thuỳ Linh)
Tên Việt: gai, cần sa, gai dầu
Tên Hoa: 大麻(đại ma)
Tên Anh: hemp, marijuana, cannabis
Tên Pháp: chanvre, cannabis
Tên khoa học: Cannabis sativa L. [C. indica Lam.]
Họ: Cannabaceae
gai Boehmeria nivea (L.) Gaud., gai suối B. tonkinense; gai nang Sloanea sp.; gai bôm Scolopia buxifolia, gai diệp ô rô Scolophyllum ilicifolium; gai tàu Caesalpinia nhatrangense; Cannabis sativa James A. Duke. 1983. Handbook of Energy Crops.
© image Klaus Peter Adam, Pflanzen-Bildatlas
麻 ma [ma2] 11(11/0), 9EBB bộ ma (麻) 1. Đại ma 大麻 cây gai. Có khi gọi là hỏa ma 火麻 hay hoàng ma 黃麻. Có hai giống đực và cái, giống đực gọi là mẫu ma 牡麻, giống cái gọi là tử ma 子麻. 2. Hồ ma 胡麻 (Sesamum indicum L.) cây vừng (mè), có khi gọi là chi ma 脂麻 hay du ma 油麻. Hạt nó có hai thứ đen và trắng. Tương truyền rằng ông Trương Khiên đem giống ở Tây Vực 西域 về, nên gọi là hồ ma. Dệt tầm gai chờ hạnh phúc, Vi Thùy Linh.

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".