[ăn bông bí luộc] [hoa lá thi ca] [bên chùm bông giấy]
nắng hạ vàng ngàn
HOA GẠO RƯNG RƯNG
- Đây Tha La xóm đạo,
Có trái ngọt, cây lành.
Tôi về thăm một dạo,
Giữa mùa nắng vàng hanh,..
Ngậm ngùi, Tha La bảo:
- Đây rừng xanh, rừng xanh,
Bụi đùn quanh ngõ vắng,
Khói đùn quanh nóc tranh,
Gió đùn quanh mây trắng,
Và lửa loạn xây thành.
Viễn khách ơi! Hãy dừng chân cho hỏi...

Nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng,..
(Tha La Xóm Đạo - Vũ Anh Khanh)

Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gạo rụng xuống thì tra hột vừng
(Ca Dao)
Tên Việt: gạo, gạo rừng
Tên Hoa: 木棉(mộc miên), 英雄樹(anh hùng thụ), 攀枝花(phàn chi hoa), 紅棉(hồng miên)
Tên Anh: Indian kapok, red silk-cotton
Tên Pháp: bombax, fromager
Tên khoa học: Bombax ceiba L. [B. malabaricum, Gossampinus malabaricus, Salmalia malabarica
Họ: Malvaceae, Bombacaceae

© image LCS, Government of Hong Kong
vừng Careya arborea Roxb. Kumbhi., vừng quả to C. sphaerica tummy-wood, slow-match tree (Lecythidaceae); vừng, mè Sesamum indicum L., S. orientale L. (họ Vừng Pedaliaceae)
棉 miên [mian2] 12(4/8), 68C9 bộ: mộc (木) 1. Cây bông, thứ mọc như cỏ gọi là thảo miên 草棉 quả to như quả đào, chín thì nứt sợi bông ra, người ta dùng guồng kéo ra, xe làm sợi để dệt vải, thứ như thân cây gọi là mộc miên 木棉 cao bảy tám trượng, mùa xuân nở hoa kết quả, trong quả có bông, dùng làm chăn đệm được. [Tự Điển Thiều Chửu Online & CEDICT]

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".