[wisteriaSinensis] [hoa lá thi ca] [cổ điển thi hoa]
香 花
HOA THƠM CẢ CỤM
...
Bướm đẹp vờn hoa
Bướm mơn đôi má
Hoa nào thương nhớ
Thì chóng già nua
Bướm chỉ nhởn nhơ
Ứ ư ư ừ hoa sầu...
Lý Hái Hoa - Dân Ca
月橘(nguyệt quất) Murraya paniculata (Linn.) Jack Commom Jasmine Orange
鶯爪花(oanh trảo hoa) Artabotrys hexapetalus (L. f.)Bhandari
香水樹(hương thủy thụ) Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et. T. Thoms. Ylang-Ylang
番茉莉(phiên mạt lị) Brunfelsia uniflora (Pohl.) D. Don Yesterday Today and Tomorrow

夜香木(dạ hương mộc) Cestrum aurantiacum Linn. Night Jessamine
桂花(quế hoa) Osmanthus spp. Osmanthus
茉莉花(mạt lị hoa) Jasminum sambac (L.) Ait. Araian Jasmine
雲南黃馨(vân nam hoàng hinh) Jasminum mesnyi Hance Japanese asmine

毛茉莉(mao mạt lị) Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andr. Star Jasmine
法國素馨(pháp quốc tố hinh) Jasminum grandiflorum L. French Jasmine
夜合花(dạ hợp hoa) Magnolia coco (Lour.) DC. Coco Magnolia
洋玉蘭(dương ngọc lan) Magnolia grandiflora Linn. Large leaved Magnolia

烏心石(ô tâm thạch) Michelia formosana (Kanehira) Masamune Et Suzuki formosana Michelia
辛夷(tân di) Magnolia Liliiflora Desr. Lily Magnolia, Violet Magnolia
含笑花(hàm tiếu hoa) Michelia fuscata (Andr.) Blume Banana Shrub
緬梔(diến chi) Plumeria rubra L. Pagoda Tree, Temple Tree

馬茶花(mã trà hoa) Tabernaemontana divaricata (Linn.) East Indian Rose Bay
百合花(bách hợp hoa) Lilium spp. Lily
鈴蘭(linh lan) Convallaria majalis L. Lily of the Valley, May Lily
風信子(phong tín tử) Hyacinthus orientalis L. Commom Hyacinth, Garden Hyacinth

豔紫荊(diễm tử kinh) Bauhinia blakeana S. T. Dunn Red flowered Camel's foot
睌香玉(? hương ngọc) Polianthes tuberosa L. Tuberosre
金銀花(kim ngân hoa) Lonicera japonica Thunb Honeysuckle
醉蝶花(túy điệp hoa) Cleome spinosa Jacq. Spider Flower

蝴蝶薑(hồ điệp khương) Hedychium coronarium Koening Butterfly Lily , Garland-flower
荷花(hà hoa) Nelunbo nucifera Gaertn. East Indian Lotus
使君子(sứ quân tử) Quiseclualis indica L. Rangoon Creeper
紫藤(tử đằng) Wisteria spp. Wisteria

玫瑰(mân khôi) Rosa x hybrida Hort. Rose
水仙花(thủy tiên hoa) Narcissus spp. Narcissus
樹蘭(thụ lan) Aglaia odorata Lour. Orchid Tree
梔子花(chi tử hoa) Gardenia spp. Gardenia

白玉蘭(bạch ngọc lan) Michelia alba DC. White Michelia
康乃馨(khương nãi hinh) Dianthus caryophyllus L. Carnation

月 橘

鶯 爪 花

香 水 樹

番 茉 莉

夜 香 木

桂 花

茉 莉 花

雲 南 黃 馨

毛 茉 莉

法 國 素 馨

夜 合 花

洋 玉 蘭

烏 心 石

辛 夷

含 笑 花

緬 梔

馬 茶 花

百 合 花

鈴 蘭

風 信 子

豔 紫 荊

睌 香 玉

金 銀 花

醉 蝶 花

蝴 蝶 薑

荷 花

使 君 子

紫 藤

玫 瑰

水 仙 花

樹 蘭

梔子花

白 玉 蘭

康 乃 馨
-- --
© image 世界最大的花─大王花
www.imagenet.com.tw

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".