[mục lục]

“Bách Thảo Trong Thi Ca”
tài liệu tham khảo
gia nhập nhóm huê diệp chi
Google VIQR VNI Telex OFF
“Bách Thảo Trong Thi Ca” Web


các dự án khác:

* danh sách thực vật (beta)
* rau trái quê ta
* thi kinh thảo mộc
* trăng sao thơ nhạc
* cây cỏ trong huyền thoại và lịch sử VN
* hoa lá trong các danh họa Âu Tây
* thảo mộc trong các danh họa Trung Hoa
* cây cỏ trong thần thoại La-Hy
* cây cỏ trong huyền thoại và lịch sử VN
* cây cỏ trong thơ HXH
* “vườn ươm cây”
...
Ca Dao và Tục Ngữ
JBlues Music Online
Việt Nhạc Web Directory
RangDong Entertainment
VN United Music Network
Vietnamese Music Database (VMDb)

Online Chinese/English Translation Dictionary, CDICT v1.5 Giga
Từ điển Việt-Anh-Hán-Pháp-Đức-NaUy, Hồ Ngọc Đức
Latin Dictionary and Grammar Aid, Uof Notre Dame
fonts Chữ Hán: MS Song, Arial Unicode MS
Tự Điển Thiều Chửu, Đặng Thế Kiệt
text editor: vietPad, Nguyễn Quân
writePad: viết tiếng Việt Unicode
Cây Cỏ Việt Nam, Phạm Hoàng Hộ. (Montreal, 1991 - 1993)
Hortus Third. (Hortus 3) Liberty Hyde Bailey Hortorium. (1976)
Tên Cây Rừng Việt Nam, Nguyễn Tiến Bân et al. (Hanoi, 2000)

Indices, Lists & Notes. Multilingual Plant Name Database, UofM
Động Vật Khu Bảo Tồn U Minh Thượng, THPT Vĩnh Thuận
Thực Vật Rừng Ngập Nước Cà Mau, Lê Quang Thưởng
Gernot Katzer's Spice Dictionary, Gernot Katzer
Sách Đỏ Việt Nam, Cục Bảo Vệ Môi Trường
Y Học Cổ Truyền: Thuốc Đông Y, HueLRC
Sinh Vật Rừng Việt Nam, Phùng Mỹ Trung
W3TROPICOS: All MO Databases, MBG
Hong Kong Herbarium, Hong Kong JCCT
Vascular Plant Families, UofH

Copyleft 2004-2005. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".